U bent van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van de OVJ op donderdag
27 februari om 20.00 uur in Zalencentrum De Groot, Avervoordseweg 2, 7396 PE De Vecht/Terwolde Tel.nr.: 055-3231261. Tot dan!

Hierop vooruitlopend willen wij graag via deze weg een oproep doen.
Onze voorzitter Monique van der Heijden is vanwege haar drukke werkzaamheden aftredend en niet herkiesbaar. Dit geldt tevens voor Sandra Karman. Als bestuurslid regelt zij o.a. de schrijfsters voor onze wedstrijden.Wij zijn dringend op zoek naar iemand die het als een uitdaging ziet om voorzitter van onze gezellige vereniging te worden en tevens naar mensen die als lid willen toetreden tot ons bestuur en de taken van Sandra willen overnemen.
Neem gerust contact op met één van de bestuursleden.

OVJ-bestuur

Notulen Algemene Ledenvergadering 2013
Jaarverslag 2013
Agenda Algemene Ledenvergadering 2014