Voorzitter
Patrick van Leeuwen
voorzitter@ovj.nl

Penningmeester
Eddy Mannak

Secretaris
Hermi Veldlink
vereniging@ovj.nl

Wedstrijd secretaris dressuur
Chris Pieterse
wedstrijd@ovj.nl

Jury leden & Vrijwilligers
Gonneke de Graaf

Social Media
Dorothy van Leeuwen

Wedstrijd secretaris springen & Vice-voorzitter
Miriam Kaal