In Memoriam: Jaap Stomphorst

Jaap Stomphorst 10-02-1928 03-11-2020

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van Jaap Stomphorst.

Jaap is van 1989 tot 2000 actief geweest als secretaris van de OVJ een functie die hij met verve vervulde. 
Na het stoppen met zijn bestuursfunctie, enthousiast, kritisch, bevlogen en altijd met het doel om de vereniging te verbeteren, heeft Jaap zich nog jaren ingezet als vrijwilliger  binnen de OVJ. 
Voor deze jarenlange inzet is Jaap ook benoemd als erelid.

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw Truus en verdere nabestaanden, die wij heel veel sterkte toewensen om dit grote verlies te kunnen dragen. 

Bestuur OVJ