Op 19 maart is de jaarlijkse ledenvergadering van de OVJ. Bij dezen nodigt het bestuur alle leden uit om hierbij aanwezig ze zijn. De vergadering wordt zoals ieder jaar gehouden bij Zalencentrum De Groot in De Vecht.

Dit jaar heeft de ledenvergadering een bijzonder tintje. Na jarenlang een grote steun en toeverlaat te zijn geweest voor onze vereniging, heeft onze penningmeester Betsie Teunissen besloten zich niet verkiesbaar te stellen voor een volgende termijn. Wij zijn erg blij met alles wat zijn voor de vereniging heeft betekend!

Een uitgebreidere agenda volgt nog.