Beste leden, 

Door de aanhoudende kou, lijkt het ons niet verstandig om dit op deze datum door te laten gaan. Wij hebben daarom besloten om het opknappen van het hindernismateriaal
te verplaatsen naar een nader te bepalen datum.

Op zaterdag 16 maart (vanaf 10.00 uur) hebben wij de hulp van
vrijwilligers weer dringend nodig. De vereniging gaat namelijk haar
wedstrijdmateriaal opknappen. Het hindernismateriaal wordt opnieuw in
de verf gezet.Een hele klus waarvoor de OVJ zich heeft aangemeld bij
NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van ons land, georganiseerd
door het Oranjefonds. Natuurlijk kijken wij er naar uit om ook jou
op 16 maart te mogen begroeten, dus bel of mail naar
Rudie r.kaal30@chello.nl / 06-15003597 voor opgave. De klus wordt in
Kootwijk bij Gert en Wytske van den Hoorn geklaard. 

Het OVJ-bestuur